Posted by: White Knight | Tuesday, 4 November, 2008

Wie is voor God getroud?

Huweliks bevestiging

Gister het die skrywe hoofsaaklik gegaan om die verskillende gelowe uit te lig nl. Hindoeïsme, Islam, Judaïsme, Buddisme en natuurlik die Christelike geloof. Die rede was slegs gewees aangesien daar verwys word na as mense sou voor God getroud wees.

Elke bevolkings groep en kultuur binne die genoemde gelowe het natuurlik ook verskillende rituele vir die bevestiging van die huwelik. By die Afrika stamme en kulture gaan dit soms gepaard met ’n fees wat selfs dae kan duur. Selfs die Indiër bevolking kan baie kleurvolle en uitgerekte seremonies hou.

In Suid-Afrika waar die grootste groepering van die bevolking daarop aanspraak maak dat hulle Christene is word die meer tradisionele manier van trou of dan huwelik bevestiging in ’n kerk met die leiding van ’n Dominee, Pastoor, Priester of wat die geestelike leier se benaming ook al mag wees wat die seremonie voltrek.

Huwelike kan ook voltrek word deur ’n Regter / Landdros of ’n Skeepskaptein. Huwelike moet egter voltrek word in ’n openbare plek met oop deure. Die rede soos bepaal in die wet is natuurlik sodat enige persoon wat ’n wettige beswaar teen die voorgenome huwelik sou hê dit kan opper.

Wat egter in gedagte gehou moet word, is dat die persoon wat die seremonie hanteer nie noodwendig die een is wat die huwelik voltrek nie omdat slegs persone wat deur die Departement van Binnelandse Sake gemagtig is mense in die huwelik mag bevestig. Daar is verskeie voorwaardes aan verbonde voor iemand deur die Departement aangestel kan word as huwelik bevestiger. Dus is alle Dominees, Pastore en Priesters nie outomaties huwelik bevestigers nie.

Persone wat wel wetlik gemagtig is om huwelike te bevestig het ook sekere verpligtinge soos om die huwelik te laat registreer by die Departement van Binnelandse sake en ook moet hulle seker maak dat nie een van die partye reeds in ’n ander huwelik bevestig is nie en sou een geskei wees wel seker maak dit is afgehandel en alles is in orde.

Dit bring my nou by die volgende punt dat huwelik bevestiger dan ook soos per hul eie Kerklike denominasie dan sekere mense sal trou of nie. Hier verskil die groepe baie en ek gaan nie nou ’n debat begin oor wie is reg aldan nie. Wat wel ter sprake is in die Huidige Suid-Afrikaanse bestel is dat “huwelike” deur die Departement van Binnelandse erken word tussen nie net alleen Man en Vrou van dieselfde bevolkings groep nie, maar alle groepe en ook tussen Persone van dieselfde geslag.

Hierdie is dan die huwelik soos erken volgens die wet en word gekontroleer deur die Departement van Binnelandse sake. Selfs die Huwelik formulier wat tydens die seremonie gebruik word, is deur die verskillende kerke opgestel maar moet sekere elemente bevat soos vereis deur die wet op huwelike.

Op hierdie stadium al word dit in die huwelik formulier gevra belowe jy trou aan jou huweliks maat voor God, maak dit geensins bekend watter God nie. Dus die huwelik volgens die maatstawwe hetsy of dit in ’n kerk deur ’n Dominee bevestig beteken geensins dis ’n huwelik voor God nie, maar slegs ’n ritueel wat voltrek is om erkenning te gee aan ’n verhouding as wetting.

Trou voor God.

As daar gekyk word na die Christelike Bybel, is daar baie verwysings na die term van trou. In Genesis al kry ons die eerste verbintenis tussen Man en Vrou nl. die van Adam en Eva. Genesis 1:27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Regdeur die Bybel is daar verwysings na die verhouding tussen man en vrou en ook die spesifieke opdrag van God aan die volk dat die man indien hy wel behae in ’n vrou sou hê, by haar moet ingaan en met haar trou en sy sal sy vrou wees. In die Bybelse tyd was dit ook nie ongewoon dat ’n man meer as een vrou sou gehad het nie.

Wat wel bekend was, is dat God die volk se mans beveel het om nie met vroue van ander volke te trou nie, omdat hulle dan afgode aanbidders in hul midde bring en sodoende van God vervreem en afgedwaal het. Niks met enige iets ander te doen behalwe die volk skoon te hou van hulle wat ander gode aanbid. Salomo is ’n bekende voorbeeld van ’n man wat deur sy vroue verlei is om teen God se wet te draai.

Maar om terug te kom na die punt van trou voor God. Nêrens maar nêrens staan dit geskryf in die Bybel dat daar fees gevier moet word of dat ’n Priester, Dominee, Rabbi of wie ook al mense in die huwelik moet bevestig nie. Christus het wel water in wyn verander, maar nie eenmaal verwys na die huwelik of dan trou voor God as dat dit tussen Man en Vrou is en daar sekere redes sou wees hoekom mense nie sal trou nie. Die Joodse tradisie speel wel ’n rol hier maar is in daardie dae onder toesig van die leiers van elke groep hanteer.

Wat egter baie prominent voorkom is die opdrag van God met verwysing na die aksies tussen man en vrou. Dit is beter vir man en vrou om te trou as om te brand van begeerte. Voort is die opdrag ook sonder illusie wat moet gebeur indien man en vrou wel met mekaar intiem (seksueel) verkeer het. Dan moet die man haar as vrou neem en hy mag haar nie verstoot nie.

Ten slotte mag daar baie mense nou vir my kwaad word maar uit die Bybelse geskrifte (Christen geloof) is dit duidelik dat indien enige twee mense mekaar verkeer het, seksueel intiem was, dan is God duidelik dat jy inderwaarheid reeds met mekaar getroud is.

Dis ook een van die redes hoekom selfs die sekulêre of wetlike huwelik ontbind kan word indien daar nie gemeenskap tussen die partye was nie.

Dus om te glo dat jy kan rondslaap omdat jy nie ingevolge die lands wet, deur iemand in ’n huwelik bevestig is nie, maak jou net so verkeerd soos die een wat jy oordeel omdat hy of sy wel is en buite-egtelike gemeenskap met ander vroue of mans het.

Man en Vrou is voor God getroud as hulle.

1) God dien en erken as hul Skepper en daardie geloof in God uitleef en Sy voorskrifte eerbiedig in hul lewe.

2) Indien hulle wel beplan om te trou God bid vir Sy seën en beskerming van hul huwelik.

3) Seker te wees van God se leiding in hul keuse van ’n lewensmaat.

4) Twee mense wat op die wyse getroud is, sal so wees ongeag watter wet aan en deur wie voldoen is.

Die res is slegs ’n samevoeging van twee persone wat wetlike erkenning verkry het oor hulle aan die vereistes van ’n wet voldoen het, met of sonder ’n partytjie, in ’n “kerk” of waar ook al deur wie die magtiging gehad het.

Met die deel aangespreek soos die Ridder daarna kyk en verstaan, sal ons dan vervolgens aandag gee aan egskeiding en die traumatiese gebeure rondom dit.

Groete van Huis tot Paleis, Pondok en Varkhok. 🙄 😆

Advertisements

Responses

 1. Baie interessante onderwerp. Ek kan onthou dat as jong meisie een van ons dosente, dalk om die studente in toom te hou, die opmerking gemaak het dat elke keer wanneer jy intiem met iemand verkeer jy wel deur God as getroud met daardie persoon beskou word en ook dat jy elke keer jou siel met so ‘n persoon deel, dus was die konsep van rondslaap as verkeerd gesien, want hoeveel keer wil jy jou siel met iemand deel? Ek het ook ‘n wonderlike vriendin wat ‘n dominee is en haar redenasie was altyd aan mense wat reeds geruime tyd saam bly en dan wil trou dat sy nie voel dit is nodig nie, aangesien hulle reeds voor God getroud is. Wat die fees houery betref, vir wie doen ons dit eintlik? Omdat ons wil he ander moet dit sien en geniet of is dit regtig hoe ons dit wil doen en kan ons dit bekostig of gaan hierdie paartjie reeds met ‘n finansiele agterstand begin?

 2. Hi..
  “…is dit duidelik dat indien enige twee mense mekaar verkeer het, seksueel intiem was, dan is God duidelik dat jy inderwaarheid reeds met mekaar getroud is.”

  In daai geval bestaan daar nie so iets soos buite-egtelike seks nie, want sodra jy dit doen, is jy getroud, en dus is dit nie sonde nie… 🙂

  Ek dink nie dit werk heeltemal so nie…

 3. Dagse Meneer

  Die hele stuk is geskryf ten opsigte van die Christelike sienswyse en geloof rondom die aangeleenthede. Dit is ook waar dat baie “Christene” die Bybel plooi en verander af dan afwater om hul eie sondes minder sleg te laat lyk.

  Die Bybel is baie duidelik in meer as een skrifgedeelte dat indien ‘n man met ‘n jongvrou gemeenskap gehad het, hy nie net aan haar Vader skuldig was, maw skuld bedrag moes betaal nie, hy was verplig om met haar te trou omdat hy haar onteer het deur haar van maagdelikheid te ontneem. Trou in die Bybelse konteks beteken nie ‘n ritueel nie maar dat hy haar in sy huis sal neem, versorg, moet liefhe en nooit mag verstoot nie. Dus voor God is hulle reeds een van vlees en siel. Die man moet net sy plig nakom teenoor haar.

  Die ander deel van jou kommentaar dat owerspel nie dan geregverdig is nie. Kyk maar na die voorskrifte in die Bybel ten opsigte van owerspel. Getroudes wat buite die huweliks verband gemeenskap het in die Bybel se tyd moes gestenig word.

  Die bekende stuk is die vrou wat voor Christus gebring word. Hy laat haar gaan met die boodskap jou sondes is vergewe, moenie weer sondig nie.

  Dit beteken nie nou owerspel of gemeenskap buite die huwelik is nou reg of geregverdig nie. Nee dit is nog steeds sonde, maar deur Christus kan jy vergifnis ontvang indien jy opreg berou het en nie weer sondig nie.

  Vir die ongelowige is die dinge nie belangrik nie en sal slegs God hulle oordeel want die oordeel kom ons nie toe nie.

  Groete

 4. Uitstekende stuk werk, Ridder.
  Veral jou laaste inskrywing van die oordeel kom ons nie toe nie.
  Waarom vra ek jou, put mense genot uit ‘n ander se foute?
  Waarom, Ridder, kry sommige mense lekker en wil afbreek?
  Is ons as mens geneig om te veroordeel?
  Is ons geneig om glad nie te aanvaar dat daar mense is wat doodeenvoudig foute het nie?

 5. White Knight

  Dis soos ek dit ook sien. As twee mense met mekaar gemeenskap het en hulle het nie reeds huweliksmaats nie, dan is hulle voor God getroud.

 6. Jy is 100% reg ek glo ook soos jy glo.Ons is voor God getroud.Baie interesant jy het jou navorsing deurdag gedoen.

 7. Ridder, baie dankie vir ‘n baie insiggewende post. Ek stem 100% saam met jou. Dankie vir al die moeite wat jy doen.

 8. Wk verduidelik asb? want ek stem nie saam met jou stelling dat as 2 mense intiem verkeer hulle getroud is nie???

  So voorhuwelikse seks is ok asook tienerseks??
  So enige een wat seks het beskou jy as reg??
  Ek is dom ek weet ma ek verstaan nie??

  Liefdetjies
  xxx

 9. ek stem heeltemal saam Ridder staan so in Deut 21 vers 10 tot 13. veral van vers 11 nuwe vertaling: en jy sien ‘n mooi vrou onder hulle en jy kry haar lief en jy wil met haar trou , moet jy haar in jou huis inbring. dan moet sy haar hare afkseer haar naels afsny en haar klere wat sy as krygsgevangene gedra het uittrek. sy moet in jou huis woon en ‘n maand lank oor haar ouers treur. daarna kan jy met haar gemeenskap hê, en is jy haar man en sy jou vrou.”
  ek kry ook niks van ‘n spesifieke seremonie nie. wat my ook pla van die wetlike ene tans, daar is ook ‘n wetlike ene vir gays en dit is onbybels. moet ons dan nog die ander ene doen?

 10. Dagse Rondetafel gaste

  Prok
  Baie welkom hier, dis nou ‘n aangename verassing om jou raak te lees. Hoop ons kan nog baie kere saam kuier.

  Met betrekking tot die kwessie van as ‘n man en vrou gemeenskap het met mekaar dan is hulle volgens GOD een en dus getroud. Ek stem volkome saam daarmee en dis die riglyn wat GOD vir ons in Sy Woord gee.

  Baie mense het my al persoonlik aangeval oor dit maar dis nie vir my om God se Woord te verdraai om mense te pas nie.

  Mense hou nie daarvan nie en baie verwar die wetlike in die egverbind of huweliks bevestiging, met die trou wat die Bybel na verwys.

  Groete

 11. het maar min tyd vir blog deesdae maar sal verseker knaend hier kom loer want ek het nog altyd jou geskrifte geniet! vertel ons bietjie meer agter White knight – wat is die nering in die publieke lewe?


Categories

%d bloggers like this: