Posted by: White Knight | Monday, 3 November, 2008

God, watter God?

God, Watter God?

Sodra onderwerpe soos Trou of die probleem van Egskeiding ter sprake kom dan sal daar gewoonlik ’n koor van stemme opgaan wat vir almal duidelik sal laat verstaan, God se opdrag is as volg en Sy Woord is duidelik oor dit.

Almiskie ja, maar watter God praat ons hier van? Jy sien daar is baie gelowe met drie Gelowe wat baie prominente volgeling getalle het in die wêreld. Hiermee word nie gesê dat ander gelowe nie belangrik is vir hul volgelinge nie of dat hierdie die enigste aanvaarde gelowe is nie.  Judaïsme en Buddisme net so ook ander prominente gelowe bestaan en het groot getalle volgelinge en is vir hulle belangrik.  Die idee is egter net om na sekere gelowe te kyk ter illustrasie van die saak, dus kyk ons ’n bietjie na die drie gelowe net as begin tot die gesprek.

Hindu

Die Hindu geloof is die derde grootste geloof in die wêreld en het ontstaan in die Indiese vasteland. Daar word beweer dat die Hindu geloof die oudste “geloofs tradisie in die wêreld is, met ’n geskatte volgeling tal van meer as (1) een biljoen waarvan ongeveer (905) negehonderd-en-vyf miljoen hulle in Indië bevind.

Die Hindu geloof aanbid verskeie gode, maar erken dat daar net een opper God is. Die gode wat hulle aanbid is in werklikheid die verskillende eienskappe wat aan God toegedig word deur hulle. Sou hulle bid vir kennis en om ’n saak te verstaan dan bid hulle tot die “eienskap” of god “Saraswati”. Gevolglik bestaan daar soveel verskillende gode in die Hindu geloof.

Islam

Islam beteken om jouself aan God te onderwerp. Islam is die geloof en die volgelinge van Islam staan bekend as Moslems. Daar is twee hoof groepe wat die Islam geloof beoefen nl. Sunni Islam en Shi’a Moslems. Die geloof het sy oorsprong uit die leerstellinge van die Profeet Mohammed.

Volgens die Moslems is die leerstellinge van Mohammed daarop gerig om die verandering wat deur mense aangebring is ten opsigte van die riglyne en leerstelling wat GOD aan Abraham, Moses en Jesus sou gegee het weer regte stel. Islam is dus nie ’n nuwe geloof nie maar, volgens wat hulle glo het die Christene, baie van die skrifte verander, deur die teks te wysig of die interpretasie verkeerd te maak of in sommige gevalle beide.

Met tussen (1) een en (1.8) een komma agt biljoen volgelinge is dit natuurlik die tweede grootste geloof wat beoefen word. Islam word grootliks beoefen in die Midde-Ooste en Afrika met groot groeperinge van Moslems ook in China, Rusland en Oos Europa.

Islam is gebaseer op die vyf pilare beginsel wat elke Moslem moet onderhou. Hierdie gebruike is natuurlik die verkondiging of uitleef van die geloof, die gebede ritueel, gee van aalmoese, vas tydens die maand van Ramadan en die pelgrims reis na Mekka ten minste eenmaal in hul lewe. Hul het ook streng tradisies of wette oor praktiese dinge rakende eetgewoontes, die bankwese, oorlog en selfs welsyn.

Christelike Geloof.

Die Christelike geloof is in geheel gebaseer op die leerstelling en lewe van Jesus Christus soos vervat in die Nuwe Testament. Christene glo hoofsaaklik dat Jesus Christus die seun van God is en gebore uit die maagd Maria. Dat Hy aan die Kruis gesterf het vir die mensdom se sondes en dus gesien word as die Verlosser. Dat hy opgestaan het en opgevaar het na die Hemel en sit aan die regterhand van GOD die Vader. Baie van die Christelike Denominasies verkondig ook die leëring dat Hy sal terug keer om die mensdom te kom oordeel aan die einde van dae.

Net soos Islam en Judaïsme word die Christelike geloof beskou as ’n geloof wat die ontstaan deur Abraham gehad het. Die Christen geloof het as ’n Joodse sekte ontstaan en het na die 4de eeu vinnig versprei en vandag is daar tussen (1.5) een en ’n half en twee punt een (2.1) biljoen volgelinge wêreldwyd. Dus is tussen ’n kwart en selfs soveel as een derde van die wêreld bevolking Christene.

Met die grootste drie Gelowe wat aangeraak is, wil ek nou my verstout om na die verskillende “klubs” binne die Christelike geloof te kyk. Die Christene alhoewel die grootste gesamentlike groep is in werklikheid erg verdeel in hulle sieninge, tradisies en handelinge.

Die Christelike geloof kan weer onderverdeel word tussen die Katolieke kerk en die verskillende Protestante kerke. Die Katolieke kerk word beheer deur die Vatikaan in Rome met ’n verkose leier nl. die Pous wat as aardse verteenwoordiger van God gesien word. Daar is natuurlik ’n legio gebruike en rituele wat beoefen word deur die Katolieke kerk.

Protestant verwys na die vorm van Christelike geloof wat hul oorsprong gekry het in die 16de eeu en staan ook bekend in Europese kringe as die Evangelisasie doktrine. Die hoeksteen van die Protestante geloof is dat die Geskrifte of dan Bybel eerder as tradisie of tradisionele interpretasies die bron moet wees van geopenbaarde God’s waarheid.

Binne die oorkoepelende raamwerk van die Protestantse geloof is daar ’n geweldige hoeveelheid denominasies en groepe. Elke een het verskillende reëls en leerstellinge vir hul “klub lede”. Vir die een groep is die dra van pakke met dasse vir mans en hoede vir die vrouens verpligtend. Volgende groep gee weer nie om vir wat jy dra nie solank jy net iets dra, behalwe natuurlik jou swemklere.

Gebruik van Nagmaal, Doop, Kerklidmaatskap en ander rituele is so uiteenlopend van aard dat mens soms wonder of hulle almal dieselfde GOD aanbid. Die meeste van die dinge is natuurlik persoonlike voor en afkeure van mense en het niks met saligheid en aanbidding van GOD te doen nie.

Met die skrywe word daar nie gepoog om mense te of hul geloof en gepaardgaande gebruike te kleineer nie. Die rede is maar net om die verskille tussen en binne gelowe uit te wys voor ons begin kyk na onderwerpe soos byvoorbeeld Trou en Egskeiding.

Om sommer net te aanvaar as jy praat van GOD dat almal dieselfde siening huldig en God aanbid is niks minders as arrogant nie en dan verdien jy om die spreekwoordelike eier op jou gesig te kry.

Wel in die nabye toekoms sal ons dan vêrder na die onderwerpe kyk wat betref Geloof, die Huwelik en ook die gevolglike Egskeiding soos al hoe meer na vore kom.

Groete van Huis tot Paleis, Pondok en Varkhok. 🙄 😆

Advertisements

Responses

  1. Dankie Ridder – dat jy so baie moeite doen.

  2. Baie dankie Ridder vir al jou insiggewende posts. Ek het vandag weereens goed geleer wat ek nie geweet het nie.

    Daar is baie te sê oor godsdiens maar ek weet ek dien ‘n Lewende God, wat my beste vriend is en altyd daar is vir my, en dit is vir my genoeg. Ek respekteer elkeen se siening oor godsdiens en sal nooit my God op jou afdwing nie.

  3. Sjoe ek is so agter op bloggery , maar jou skrywe is treffend en weereens stem ek saam met jou, denke.Ja die Protestante is eintlik dwarstrekkers en sodra daar verskille ontstaan , ontstaan `n nuwe dinominasie.


Categories

%d bloggers like this: