Posted by: White Knight | Tuesday, 28 October, 2008

Moet jy help en hoeveel?

Huidige omstandighede

Gesien teen die huidige ekonomiese en maatskaplike agter grond is dit seker te verstane dat daar probleme in meer as een huishouding of persoon se lewe sal wees. Die Rand is tans baie swak teenoor ander geld eenhede en gevolglik is die rente koers al weer in die gedrang. Die prys van kos en ander noodsaaklikhede styg aanhoudend weens die koste van ruolie en die swak geld eenheid. Die huidige ekonomiese klimaat is natuurlik ook ‘n rede vir die swak vertoning van maatskappye wat weer lei tot die neerdrukkende praktyk van staf vermindering en ander dergelike maatreëls wat ingestel word om te kan oorleef.

Verskillende groepe

By die aanbreek van sulke omstandighede sal elke individu dit anders hanteer. Die een probeer meer ure werk of selfs ’n tweede inkomste genereer ten einde te oorleef. Ander skaal af en probeer dan hulle uitgawes beheer binne die raamwerk van hul inkomste en maak ook waar nodig opofferinge. ’n Volgende groep gee weer boedel oor en sal ’n laat Gods water maar oor Gods akker loop houding aanneem.

Tekens van probleme.

Binne elke een van die groepe is daar egter mense wat persoonlike en verhoudings / huweliksprobleme kan ontwikkel. Die ergste is as een van die partye, hetsy die werknemer of ’n familie lid sou middel afhanklikheid ontwikkel. Die gebruik van drank of dwelms veroorsaak vir die werknemer in alle gevalle probleme wat direk verband hou met hul vermoë om te presteer en hulle werk na behore te verrig. Soos Linda en Sharona albei opgemerk het, “n Ongelukkige werker is ’n swak werker”.

Die eerste reaksie by baie mense is dan, raak van die persoon ontslae. Volg die dissiplinêre kode van die firma en ontslaan die persoon. Wel dis maklik op papier en weg van die probleem af. Die werklikheid is dat baie van die mense jare se goeie diens aan die firma gelewer het, en in baie gevalle moontlik nog sal doen as die probleem aangespreek word.

Hoe vêr moet werkgewers gaan om te help?

Wanneer en in hoe ’n mate is dit geoorloof om so persoon aan te help om hulle probleme te oorkom. Sou die probleem te wyte wees as gevolg van ’n huwelik wat verbrokkel, dan is daar ander partye betrokke wat nie binne die raamwerk van werkgewer en werknemer val nie en is jy as firma se hande gebind. ’n Moontlike oplossing sou dan wees om beide partye te probeer oorreed om te gaan vir huweliksberading. Iets wat nie maklik is nie, want mense praat nie graag oor hul probleme nie.

Weier een van die party, dan is daar regtens niks wat die firma kan doen nie. Iets wat natuurlik moontlik is juis omdat “wraak” ’n rol kan speel en die een party dus eerder sou wil sien dat die ander sy / haar werk verloor. Baie kortsigtig maar waar in baie gevalle.

Die maatskappy se enigste belang is egter by die werknemer. As daar probleme is, kan die firma as alternatief tot dissiplinêre stappe eerder rehabilitasie of berading voorstel. Hierdie is natuurlik onderworpe aan die resultate wat haalbaar is en waarneembare verbeteringe toon. Niemand kan onbepaald neem om te “genees of herstel” van enige persoonlike of ander probleme nie.

Hoe vêr moet die firma of vriende gaan om so persoon te help? Uit ’n firma en winsoogmerk kan so persoon nie onbepaald gelaat word om voort te gaan nie. Vriende behoort egter nooit op te gee nie.

Die slotsom van enige so situasie, hetsy verslawing, persoonlike probleme of wat ook al die geval mag wees, is nooit maklik vir die bestuur / eienaar van ’n maatskappy nie. Beëindig jy so persoon se diens, met die nodige stappe wat gevolg word en binne jou reg, sal jy jouself altyd afvra, of dinge nie anders kon gewees het met bietjie meer hulp en genade nie. Laat jy egter so saak te lank draai sonder die nodige resultate kan die res van jou afdeling en selfs die maatskappy negatief beïnvloed word juis oor mense sal begin dink dis nou maar reg om swak werk / diens te lewer.

Dit bly ’n netelige saak wat met groot omsigtigheid hanteer moet word, maar onder geen omstandighede ignoreer mag word nie.

Die probleem is ’n werklikheid en besig om al meer waarneembaar te word, maar hoe stuit jy dit op die korrekte manier?

Die vrae en antwoorde oor die onderwerp bly onvoldoende om net te aanvaar as die alfa en die omega vir alle sake en persone. 😕

Dit is hartseer en moeilik vir al die partye betrokke, nie altyd maklik om daarmee te deel of saam te leef nie. 😦

Groete van Huis tot Paleis, Pondok en Varkhok. 🙄 😆

Advertisements

Responses

 1. Ek se loop die estra myl.En gaan uit jou pad uit om te help, wie weet eendag het mens elf daardie hulp nodig.Maar jy kan `n perd net tot by die water vat om te drink, maar daarna moet hyself drink.

  Diensbeindiging moet die uiters laaste stap wees.

  Ek werk weer vadag by Centurion net om die hoek van jou.

 2. Geewhizz WK ‘n mens kan net soveel help en dan nie verder nie!!! Baie mense wil nie gehelp word nie dis nie altyd die bestuur nie!!

  Ek is ongelukkig ‘n happy go lucky persoon so min dinge laat my stres weet nie of dit goed of sleg is nie :oop:

  Ek sal maar vir ons almal ‘n tequilakie skink 😉

  Liefdetjies
  xxxx

 3. daai moes ‘n 😳 gewees het lol

 4. Ridder, ‘n baie teer punt wat jy daar aanraak. Loop die ekstra myl en dra daardie person as dit moet maar dit bly sy/haar keuse hoe hy/sy daardie probeem gaan aanspreek en hanteer. My personeel weet dat my deur altyd vir hulle oopstaan en dat ek 24/7 daar is vir hulle want hulle is “my besigheid”.

 5. Destyds toe ek vir ‘n groot maatskappy in Kanada gewerk het, het ek, afgesien van die normale mediese voordele, ook nog ‘n plastiek kaart gekry vir enige professionele hulp wat ek sou nodig he. Enige werknemer kon dus op die onkoste van die maatskappy professionele hulp kry vir goed soos verslawing of ander persoonlike probleme. Verder kan mens dit doen sonder dat die maatskappy eers die detail daarvan hoef te weet.

  Uit die aard van die saak het die bestuur van ‘n maatskappy ook ‘n verantwoordelikheid om die maatskappy goed te bestuur. As die gedrag van ‘n werknemer dus laasgenoemde begin bedreig moet die bestuur optree, hoe onaangenaam dit dan nou ook al is.

 6. Dagse Vriende van die Rondetafel :winK:

  Ek persoonlik glo dat enige firma wat by sy mense staan en hulle ophef en help as hulle struikel baie beter daaraan toe is as andersom. So groep bou ‘n sterk moraal en sal deur die vuur loop vir mekaar.

  Die enkeling wat nie gehelp wil word nie moet mens dan ook so hanteer, sou jy wel probeer het om te help. Maar dit het ek al agter gekom is in die minderheid.

  Ware vriende draai in elke geval nie hul rug opmekaar nie.

  Sterkte vir julle almal

  Groete.

 7. Miskien as jy kyk vanuit ‘n oogpunt van “Wat sou ek graag wou he ander mense moet vir my doen?” sal jou besluit bietjie makliker wees. Partykeer is net ‘n klein bietjie hulp al wat nodig is om iemand weer op ‘n punt te kry om op sy voete te kom. Dis die reine waarheid dat as jy ander help, jy dit dubbel en dwars terugkry. Nogal bietjie gedink oor die een!

 8. Ek sou ook se mens moet help waar jy kan, maar ongelukkig kan jy nie die perd forseer om water te drink nie. 😉
  Om gehelp te word, moet mens uiteraard besef/erken dat daar ‘n probleem is. Sommige mense lewe in ontkenning, en ek dink nie hulp is dan moontlik nie. Maar probeer moet mens probeer.

 9. Kan mens te veel help? Ek bedoel nou nie net in ‘n werksomgewing nie, maar ook op persoonlike vlak. In so ‘n mate dat die persoon so gewoond raak dat jy daar is as ‘n safetynet, dat hy/sy geen moeite doen om op sy eie uit ‘n verknorsing te kom nie? Waar trek mens die streep?


Categories

%d bloggers like this: